Synonymerna.se logotyp

Synonymer till kasta in handduken

Ordet kasta in handduken har följande synonymer:

Vad betyder kasta in handduken?

Att kasta in handduken är ett uttryck som innebär att man ger upp eller erkänner sig besegrad. Uttrycket har sitt ursprung i boxningen, där en tränare eller sekond kastar in en handduk i ringen när dennes boxare inte längre är i stånd att fortsätta matchen, och ger upp.

Texten uppdaterades senast 2016-07-16

Engelsk översättning av kasta in handduken

  • throwing in the towel, surrender, give in

Exempelmeningar för ordet kasta in handduken

Här nedan kan du se några exempel på hur ordet kasta in handduken kan användas.

  1. Vetskapen om den glupskhet Mike Tyson känner efter människoöron kan få även den mest erfarne boxaren att kasta in handduken i förtid.
  2. Men hur skall man veta när det är dags att kasta in handduken, eller när man skall fortsätta streta vidare?
  3. Partiledningen blev tvungna att kasta in handduken när argumenten blev för svåra att hantera.
  4. Nu är verkligen inte läge att tappa orken och kasta in handduken, ta i för kung och fosterland!
  5. Alltså igår hade jag verkligen lust att bara kasta in handduken som mamma, att säga upp mig och rymma någonstans.
  6. För att undvika ett plötsligt nyval valde hon nu själv att kasta in handduken.
  7. Han tvingades kasta in handduken och ställde sig så småningom bakom affärsmannen.
Exempelmeningarna är till största del egenförfattade, men även källor som till exempel dagstidningar och böcker har använts som inspiration.

Mer information om ordet kasta in handduken