Synonymerna.se logotyp
 

Sök svenska synonymer

Här kan du snabbt, enkelt och gratis söka efter synonymer till svenska ord, skriv bara i sökrutan ovan så kommer synonymer till ditt sökord att ploppa upp på en gång! :)

Synonymer är ord som kan användas för att ersätta andra ord, det vill säga ord med samma betydelse (eller snarlik betydelse) som det ord det ersätter. Själva ordet synonym är en sammansättning av två grekiska ord, syn som betyder samman och onoma som betyder namn. Användning av synonymer gör att texter eller tal blir mer varierande och får en annan nyans. Synonymer har även en stark retorisk anknytning, då de formar talet eller texten för att frambringa ett starkare välbehag hos lyssnaren eller läsaren, och därmed få en större retorisk effekt.

Senast visade orden

konsumera | likt | lagun | av egen hänsynslös vilja | normlöshet | tärningskast | bihåla | pillerburk | trassel | vara en lockande dröm | kämparglöd | insåg | andfåddhet | välvilja | knyta an | oönskad effekt | yrande | renlevnadsperson | mycket vatten under broarna | äkthetsbevis | jordling | stå för sina åsikter | småttighet | attitydig | stinn | så är det | ta någon till nåder | godartad | väl utförd | komma i mål | bigotteri | utnyttja | allvetare | tankesystem | kvittera | numerus | grovt ylletyg | sålt smöret och tappat pengarna | försänkningar | sticka huvudet i sanden | rekommendationsbrev | gobeläng | stick i stäv mot | sentimental | atypisk | bedömningsfråga | arachnofobi | småskada | lamslagen | långsamt musiktempo