Synonymerna.se logotyp
 
Synonymerna.se/Ordlistor/Ordlista: Medicinsk terminologi

Ordlista över medicinsk terminologi

Här nedan har vi sammanställt en lista över ord som används inom den medicinska terminologin.

Betyder: anemi
Betyder: eutanasi, barmhärtighetsdödande
Betyder: blodpump
Betyder: mjälthugg, hugg i magen
Betyder: patolog
Betyder: bakteriefri
Betyder: abakteriell
Betyder: viljesvaghet
Betyder: missbruk
Betyder: fastvuxen
Betyder: hopklumpning
Betyder: försämra, försvåra, avsiktligt överdriva
Betyder: häftig oro, rastlöshet
Betyder: sårklämma
Betyder: ofärgad
Betyder: bukreflex
Betyder: deprimerad, knäckt, förstörd, förkrossad, förtvivlad, utbränd
Betyder: ogiftig, icke giftig
Betyder: slidkrans, hymen
Betyder: blåaktig missfärgning, blåfärgning av fingrar, blåfärgning av tår
Betyder: apné
Betyder: blodpumpen
Betyder: inandning
Betyder: bakterieätare
Betyder: läran om bakterier
Betyder: bakterier i urinen
Betyder: stamning
Betyder: stamma, tala oredigt
Betyder: ballongvidgning
Betyder: puerperalfeber
Betyder: blå
Betyder: blindhet
Betyder: ordblindhet
Betyder: rör, penna
Betyder: hälbenet
Betyder: hälbenssmärta
Betyder: sporre
Betyder: hälsporre
Betyder: liten sten, konkrement
Betyder: varm
Betyder: bägare, kalk, kärl
Betyder: bägare, kalk, kärl
Betyder: valk, huvudsvål
Betyder: valkaktig
Betyder: valkbildning, svålbildning
Betyder: värme
Betyder: skalltaket, kraniets välvda del
Betyder: kraniets välvda del
Betyder: rum, kammare
Betyder: ögats främre kammare
Betyder: ögats bakre kammare
Betyder: blödarsjuka
Betyder: blodutspädning
Betyder: blodupplösande
Betyder: hemoglobinhalt
Betyder: blodsjukdom
Betyder: blodspottning, blodupphostning
Betyder: haemorrhagia, blödning
Betyder: hjärnblödning
Betyder: blödande
Betyder: blödningsbenägenhet
Betyder: blodstockning, stoppande av blodflöde
Betyder: blodstillande medel
Betyder: blodstillande medel
Betyder: blödning i lungsäcken
Betyder: blödning i mellanörat
Betyder: lever
Betyder: mild
Betyder: lins
Betyder: ögats lins
Betyder: linsformad
Betyder: födelsemärke, leverfläck, brun prick i huden
Betyder: trög, långsam
Betyder: tillslagstid
Betyder: smal, spenslig
Betyder: smal, spenslig, gänglig, klen
Betyder: kittfeces
Betyder: dödlig dos
Betyder: dödlig utgång
Betyder: dödlighet
Betyder: dvala, ihållande medvetslöshet
Betyder: sömndrucken, försjunken i dvala
Betyder: blodcancer
Betyder: leukemiliknande
Betyder: vita blodkroppar
Betyder: vit hud, pigmentlöshet i huden
Betyder: hundgalenskap, vattuskräck
Betyder: fördjupning, lucka, hålighet, grop
Betyder: gropig, porös, hålig
Betyder: tunn skiva, tunt lager
Betyder: lansett
Betyder: fjun, ullhår
Betyder: bukstick
Betyder: apné
Betyder: apné
Betyder: avledande
Betyder: avlägsnande, borttagande
Betyder: blindtarmens maskformiga bihang
Betyder: sjukdomsbedömning
Betyder: naturligt missfall
Betyder: framkallat missfall, inducerad abort
Betyder: fullständigt missfall
Betyder: ofullständigt missfall
Betyder: få missfall
Betyder: skrapa, nöta
Betyder: skrapning, nötning
Betyder: bröstböld
Betyder: tillfällig sinnesfrånvaro, hastigt övergående
Betyder: vätskeuppsugande
Betyder: utan celler
Betyder: skarp
Betyder: höftledsgrop, höftledspanna
Betyder: höftledspanna
Betyder: acetonkroppar
Betyder: brist på saft
Betyder: strålsvamp
Betyder: strålsvampsjuka
Betyder: spetsig
Betyder: skarp, häftig, plötslig
Betyder: tandemalj
Betyder: körtelinflammation
Betyder: fett, ister
Betyder: fetma
Betyder: ingång, öppning
Betyder: efter behag
Betyder: äggstockar
Betyder: tandlöshet
Betyder: verksam mot virus
Betyder: kärlsammandragande ämne
Betyder: kraftlöshet
Betyder: sjuk
Betyder: dykarsjuka
Betyder: luftslukning
Betyder: agalorre
Betyder: full
Betyder: pleomorfism
Betyder: månggestaltning
Betyder: blodfull
Betyder: blodfullhet
Betyder: lungsäck
Betyder: pleuravätska
Betyder: lungsäcksinflammation
Betyder: flätverk
Betyder: veck
Betyder: pleurapunktion
Betyder: njurkolik
Betyder: preurin, förurin
Betyder: natural killer cell
Betyder: som reagerar på, utlöses av smärta
Betyder: knuta, knöl
Betyder: knutig, knölig
Betyder: knutig, knölig
Betyder: liten knuta
Betyder: liten knuta
Betyder: småknutig
Betyder: nattväteri, nattliga urinträngningar, nattvätning, nykturi
Betyder: strupsnitt
Betyder: äkta krupp, difteri
Betyder: strålterapi
Betyder: strålningsdermatit, strålskada
Betyder: strålskada
Betyder: radiobiologi
Betyder: strålskada
Betyder: dödstal
Betyder: likkyla, likstelhet, likfläckar
Betyder: dysakusi, surditas
Betyder: slemsäcksinflammation, olekranonbursit, studentarmbåge
Betyder: slemsäckar
Betyder: fettvänlig, löslig i fett
Betyder: dåligt löslig i fett, ogillande av fett
Betyder: nybildande av fett
Betyder: fettliknande
Betyder: upplösning
Betyder: fettsvulst, fettknöl
Betyder: adipositas dolorosa
Betyder: fett i urinen
Betyder: vätska
Betyder: cerebrospinalvätskan
Betyder: konkrement
Betyder: stenlidande
Betyder: stenbarn
Betyder: litotomi
Betyder: blåsvart, gråblå, blyfärgad
Betyder: axill, axilla
Betyder: nefrom
Betyder: hög urinvägsinfektion
Betyder: infektion i njuren, nefrit
Betyder: nedsatt njurförmåga, uremi
Betyder: böld i njuren, var i njuren
Betyder: blodkärlsundersökning
Betyder: njurbäckenundersökning
Betyder: samsjuklighet
Betyder: sammanväxt
Betyder: sammanvuxen
Betyder: dentin
Betyder: tandhålor
Betyder: nedslitning av tänderna
Betyder: oönskad effekt
Betyder: in i en ven, in i en blodåder
Betyder: intravenös
Betyder: in i en ven
Betyder: aspiration
Betyder: ångest
Betyder: administreringsväg
Betyder: myopi
Betyder: hyperopi
Betyder: hyperopi
Betyder: piller
Betyder: upprest hår, gåshud
Betyder: hårstrå
Betyder: hårig
Betyder: förkroppsligande
Betyder: drickcell
Betyder: päronformad
Betyder: ärtformad
Betyder: avvikelse åt sidan
Betyder: hemostatika
Betyder: trakea
Betyder: prostatit
Betyder: buk, bukhåla, mage
Betyder: fått missfall
Betyder: fick missfall
Betyder: föra, vrida
Betyder: bortoperation av bröstet
Betyder: amputation, amputering, bortoperering
Betyder: bortoperation av testikel
Betyder: bort från munnen
Betyder: avsaknad av armar
Betyder: vätskeuppsugande medel
Betyder: abusus ethylicus, alkoholmissbruk
Betyder: alkoholmissbruk
Betyder: fastvuxen moderkaka
Betyder: med celler
Betyder: syra
Betyder: acetylsalicylsyra
Betyder: askorbinsyra, C-vitamin
Betyder: borsyra
Betyder: citronsyra
Betyder: saltsyra
Betyder: mjölksyra
Betyder: salpetersyra
Betyder: svavelsyra
Betyder: urinsyra
Betyder: drogtillvänjning
Betyder: förkylningsvirus
Betyder: hjälpande medel, bidragande medel
Betyder: sammandragande ämne
Betyder: tarmförlamning
Betyder: luft
Betyder: läkekonstens symbol, stav med en orm
Betyder: munsår
Betyder: ofruktsamhet
Betyder: hopklibbning, hopklumpning
Betyder: försämring
Betyder: onormalt riklig
Betyder: psykisk utvecklingsstörning
Betyder: psykisk sjukdom, demonomani, sinnessjukdom
Betyder: haka
Betyder: smärtor i låret
Betyder: mitthjärnan
Betyder: mesenterialtrombos
Betyder: skakande, darrande
Betyder: skakande förlamning
Betyder: dödskamp
Betyder: i dödskamp, under dödskamp
Betyder: hälsenan
Betyder: hälsena
Betyder: orörlighet
Betyder: vanlig finne, enkel finne
Betyder: vanlig finne, enkel finne, acne vulgaris
Betyder: gallbrist
Betyder: gallfri
Betyder: akoré, pupillös
Betyder: färgblindhet
Betyder: synpurpur
Betyder: missuppfattat synintryck
Betyder: syraneutraliserande medel
Betyder: sirap, sockerlösning
Betyder: sammandragning
Betyder: utvidgning
Betyder: angina tonsillaris
Betyder: fossa jugularis
Betyder: faryngit
Betyder: vertebra cervicalis
Betyder: öronmandel
Betyder: halsvinge
Betyder: hemianopsi
Betyder: försedd med hake
Betyder: canales semicirculares
Betyder: digitus malleus
Betyder: hand-fot-mun-sjuka
Betyder: kroppslig defekt, själslig defekt, psykisk defekt
Betyder: lägga om, lägga förband på, plåstra
Betyder: geriatrisk psykiatri, äldrepsykiatri
Betyder: progestogener
Betyder: havandeskap, graviditet
Betyder: den tid en graviditet har pågått
Betyder: puckel på ryggraden
Betyder: jätteväxt, gigantosomi
Betyder: jätteväxt
Betyder: stora giktknölar
Betyder: arthritis urica, ledvärkssjukdom
Betyder: Tourettes syndrom
Betyder: tandkött
Betyder: gångjärnsled
Betyder: svavelsyrad kalk
Betyder: icke giftig, ogiftig
Betyder: nootropa läkemedel
Betyder: i regel normalt
Betyder: referensvärde
Betyder: kärnhaltig röd blodkropp
Betyder: normalstor röd blodkropp
Betyder: blodbrist
Betyder: normalfärgad
Betyder: normal spänning, normalt tryck, normalt blodtryck
Betyder: normal blodvolym
Betyder: onaturlig rädsla för sjukdom, rädsla för sjukdomar, patofobi
Betyder: sjukdomsbeskrivning
Betyder: sjukhussjuka
Betyder: ny
Betyder: non-REM-sömn, ortosömn
Betyder: non-steroidal anti-inflammatory drugs
Betyder: moln, lätt grumling, molnig grumling
Betyder: nacke
Betyder: nackens ledband
Betyder: intryckt ställe, fördjupning
Betyder: svält, utmärglat tillstånd
Betyder: mun-mot-mum-andning, konstgjord andning
Betyder: konstgjord andning
Betyder: inkarceration
Betyder: inträngning i huden
Betyder: inväxt navel
Betyder: osäker
Betyder: blodskam
Betyder: utebliven ägglossning
Betyder: börjande, begynnande
Betyder: operativt tvärsnitt
Betyder: skära, göra ett insnitt
Betyder: framtand
Betyder: inskärning, fåra
Betyder: böjning, krökning
Betyder: inklusion, inneslutning
Betyder: städet
Betyder: pekfinger
Betyder: indicatio
Betyder: indicatus
Betyder: motivera, berättiga
Betyder: neutral
Betyder: aptitlöshet
Betyder: autoklavtejp
Betyder: livsavgörande skäl för ingrepp
Betyder: opasslighet
Betyder: smärtfri
Betyder: inducerad abort
Betyder: införd, framkallad, föranledd
Betyder: påverkan
Betyder: vävnadsförhårdning
Betyder: förhårdnad på huden
Betyder: livmoderspassivitet, värksvaghet vid förlossning
Betyder: omedelbart före döden, i det sista ögonblicket
Betyder: småbarn
Betyder: infarkt
Betyder: vävnadsdöd
Betyder: infarctus cerebri
Betyder: infarctus cordis
Betyder: injektionsport
Betyder: ogynnsam, dålig prognos
Betyder: smittsam
Betyder: nedsatt immunförsvar
Betyder: undre, nedre
Betyder: mindervärdighet
Betyder: ofruktbar, steril, ofruktsam
Betyder: infektera
Betyder: kroniskt obstruktiv lungsjukdom
Betyder: utomkvedshavandeskap
Betyder: striae gravidarum
Betyder: grå
Betyder: havandeskap, graviditet
Betyder: tjocktarm
Betyder: nagelkrökning, kloliknande nagel
Betyder: borderline personlighetsstörning
Betyder: åldersgrumling av ögats lins
Betyder: glaukom, ökat tryck inne i ögat
Betyder: gåsfot
Betyder: på naturliga vägar
Betyder: hakfot, klumpfot
Betyder: klumpfot
Betyder: hästfot, spetsfot
Betyder: spetsfot
Betyder: plattfot
Betyder: livmoderring
Betyder: sämst, mycket dålig
Betyder: dålig
Betyder: sämre
Betyder: råttloppa
Betyder: absenser
Betyder: klippbenet
Betyder: basis cranii, hjärnhålighetens golv, hjärnskålens golv, hjärnskålens nedersta del
Betyder: fractura cranii
Betyder: skulderbladet
Betyder: kyrett
Betyder: koilonyki
Betyder: skelettets biologiska ålder
Betyder: strabism
Betyder: tibia
Betyder: retinoskopi
Betyder: cellfattig, bindvävsrik
Betyder: klyvning, schisis
Betyder: kluven gom
Betyder: nervsmärta
Betyder: algsyrans salt
Betyder: smärtorsakande, som ger smärta
Betyder: kyla
Betyder: dödskyla
Betyder: avlägsnande
Betyder: främmande
Betyder: främmande kropp
Betyder: födoämne
Betyder: annan
Betyder: alkoholiker
Betyder: navelblåsan
Betyder: okänsliggörande
Betyder: patientnämnd
Betyder: atrofi
Betyder: mjölkstockning
Betyder: cysta i bröstkörtel
Betyder: mjölkbildning
Betyder: rinnande bröst, mjölkflöde ur bröst
Betyder: hjälm, huva
Betyder: galea aponeurotica
Betyder: galenisk farmaci
Betyder: tillredda örtmediciner
Betyder: bilis
Betyder: vesica fellea
Betyder: ductus systicus
Betyder: kolycystit, inflammation i gallblåsan, retning i gallblåsan
Betyder: gallpigment
Betyder: kolelitiasis
Betyder: gallstensileus
Betyder: gallstensanfall
Betyder: hårpapill
Betyder: musculus arrector
Betyder: radix pili
Betyder: vridfot, uppåtvriden fot
Betyder: sanitas, kroppens normala tillstånd
Betyder: mastoptos
Betyder: födelse, förlossning
Betyder: omogen födelse
Betyder: för tidig förlossning
Betyder: efter förlossningen
Betyder: framkallad förlossning
Betyder: tandböld
Betyder: liten
Betyder: degig, uppsvälld
Betyder: patient
Betyder: knäskål
Betyder: högt stående knäskål
Betyder: kluven knäskål
Betyder: öppen
Betyder: fader
Betyder: faderskap
Betyder: knäreflex
Betyder: stelnande, förtätning, intorkning
Betyder: i födelseögonblicket
Betyder: indrypning
Betyder: hospitalisering
Betyder: samling instrument, utrustningssamling
Betyder: otillräcklig funktion, funktionsoduglighet, försvagad funktion
Betyder: hjärtinsufficiens, hjärtsvaghet
Betyder: rygginsufficiens, ryggsvaghet
Betyder: stressfraktur
Betyder: inblåsning av luft
Betyder: hypoglykemisk reaktion
Betyder: slaganfall
Betyder: slaganfall i hjärnan
Betyder: sexuellt orörd kvinna
Betyder: inre sekretion
Betyder: substans mellan celler
Betyder: mellan tänderna
Betyder: mellan fingrarna
Betyder: inre
Betyder: mellan revbenen
Betyder: tillstötande
Betyder: tandens tuggyta
Betyder: belägen mellan loberna
Betyder: belägen mitt emellan
Betyder: belägen mellan musklerna
Betyder: belägen i muskelvävnaden, inne i muskel
Betyder: invärtes sjukdomsbehandling
Betyder: internmedicinare
Betyder: mellanläge, belägen emellan
Betyder: avbrytande, plötsligt avbrott
Betyder: dubbelkön
Betyder: vätskande och rodnande
Betyder: belägen mellan ryggkotorna
Betyder: intervertebraldiskarna
Betyder: tarm
Betyder: blindtarmen
Betyder: tjocktarmen
Betyder: ändtarmen
Betyder: tunntarmen
Betyder: innerst
Betyder: oförmåga att uthärda, nedsatt motståndskraft
Betyder: förgiftning
Betyder: inne i buken
Betyder: inne i pulsåder
Betyder: inne i ledhåla
Betyder: inne i cell
Betyder: inne i hjärnan
Betyder: innanför duran
Betyder: hjärnans hårda hinna
Betyder: inne i skallen
Betyder: inne i huden
Betyder: inom en vägg
Betyder: inne i ögat
Betyder: vätsketrycket i ögat
Betyder: inne i ögonhålan
Betyder: orbita
Betyder: inne i benet
Betyder: inne i bukhålan
Betyder: inne i lungsäcken
Betyder: inne i ryggraden
Betyder: inne i bröstkorgen
Betyder: inne i livmodern
Betyder: inne i slidan
Betyder: inne i ett kärl
Betyder: inne i ett kärl
Betyder: blodåder
Betyder: under livstiden
Betyder: efter döden
Betyder: ingång
Betyder: struphuvudsingången
Betyder: slidöppningen
Betyder: intubering
Betyder: erektion, svullnad
Betyder: inträngande
Betyder: instjälpning, omvridning
Betyder: urgammal, ingrodd
Betyder: i glaskärl, i provrör
Betyder: provrörseffekt
Betyder: provrörsbefruktning, assisterad befruktning
Betyder: under livet
Betyder: inrullning, inkrökning, krympning
Betyder: esotropi, ögon som tittar i kors
Betyder: helminter
Betyder: sjukdomsorsakande
Betyder: fader
Betyder: från fadern
Betyder: nattskräck
Betyder: könsorganen
Betyder: de yttre könsorganen
Betyder: de inre könsorganen
Betyder: genkomplex
Betyder: anlagstyp
Betyder: knä
Betyder: kobenthet, X-benthet
Betyder: X-benthet
Betyder: hjulbenthet, O-benthet
Betyder: O-benthet
Betyder: jordätande
Betyder: jästsvampsjukdom
Betyder: geriatrikläkare
Betyder: åldrings, ålderdoms
Betyder: toppflödesmätare
Betyder: Péans klämma, operationsklämma, klämma
Betyder: bröstkort
Betyder: gåsbröst
Betyder: kölbröst
Betyder: lus
Betyder: huvudlus
Betyder: kroppslus
Betyder: barntandvård
Betyder: barntandläkare
Betyder: bukhinnan i bäckenet
Betyder: inflammation i bäckenbukhinnan
Betyder: bäcken
Betyder: manslem
Betyder: dinglande, hängande
Betyder: hängbröst
Betyder: matspjälkning
Betyder: genom munnen
Betyder: perforerad, genomborrad
Betyder: brustet magsår
Betyder: genomspolning
Betyder: rund ändtarmsöppningen
Betyder: runt tandroten
Betyder: ledinflammation
Betyder: hjärtsäck
Betyder: uterus
Betyder: nyföddhetsperioden
Betyder: perinealruptur
Betyder: mellangården, bäckenbotten
Betyder: runt munnen
Betyder: benhinna
Betyder: benhinneinflammation
Betyder: benhinneinflammation
Betyder: belägen runt tandrot
Betyder: belägen runt sena
Betyder: bukhålan, inälvshåla
Betyder: bukhinna
Betyder: bukhinneinflammation
Betyder: halsböld
Betyder: genom huden
Betyder: genom tungan
Betyder: uppsugning genom tungan
Betyder: ovanligt stor
Betyder: permanenta tänder
Betyder: kvadratiskt fyrkantig
Betyder: fyrfaldig
Betyder: förlamning i både armar och ben
Betyder: så mycket som behövs
Betyder: fjärde
Betyder: femte
Betyder: så långt som, med hänsyn till, i avvaktan på
Betyder: människa
Betyder: homosexuell
Betyder: homosexualitet
Betyder: biologisk protes, vävnad från avliden donator
Betyder: belägen på samma sida
Betyder: vagel
Betyder: biokemiskt verkande körtelämne
Betyder: kornea
Betyder: keratit, retning i hornhinnan
Betyder: automatisk ögonslutning
Betyder: hudens översta lager
Betyder: keratin
Betyder: gåshud, ståpäls
Betyder: tussis
Betyder: NK-cell
Betyder: morbilli
Betyder: axon
Betyder: läran om läkemedel
Betyder: utseende
Betyder: läran om ålderssjukdomar
Betyder: läran om åldrandet
Betyder: läran om blodet
Betyder: läran om kroppsvävnader
Betyder: läran om nervsystemet
Betyder: näringslära
Betyder: läran om tänderna
Betyder: läran om ögonen
Betyder: läran om sjukdomar
Betyder: läran om barnsjukdomar
Betyder: läran om könssjukdomar
Betyder: läran om hörseln
Betyder: läran om celler
Betyder: läran om huden
Betyder: psykisk ålderssjukdom
Betyder: självförsjunkenhet
Betyder: personlighetsklyvning
Betyder: inbillad sjuk
Betyder: konstgjord befruktning
Betyder: inflammation i slemhinna
Betyder: ryggbehandling
Betyder: andningssjukdom
Betyder: ryggskott
Betyder: urledvridning
Betyder: bröstcancerundersökning
Betyder: handvård
Betyder: rörelseförmåga
Betyder: förlossningsvård
Betyder: benskörhet
Betyder: världsspridd smitta
Betyder: häftigt sjukdomsanfall
Betyder: tarmrörelse
Betyder: verkningslös medicin
Betyder: en hudsjukdom
Betyder: grumlig ögonsjukdom
Betyder: öppningshål från magen
Betyder: kirurgiska stygn
Betyder: hjärtklappning
Betyder: musklers vilospänning
Betyder: sortering av patienter
Betyder: kvinnligt könshormon
Betyder: matsmältningsstörning
Betyder: medicinsk bortskärning
Betyder: hjärnhinneinflammation
Betyder: tandköttsinflammation
Betyder: leverinflammation
Betyder: talproblem
Betyder: brist på pigment
Betyder: sänkt smärtuppfattning
Betyder: kroppens uppbyggnad
Betyder: känsellöshet
Betyder: bakteriedödande medel
Betyder: ledinflammation
Betyder: brytningsfel i ögat
Betyder: fel i muskelkoordinationen
Betyder: luftrörsinflammation
Betyder: hetsätning
Betyder: förvirringstillstånd
Betyder: utbuktande kroppsskada
Betyder: vävnadsdöd
Betyder: värk i höftnerven
Betyder: tarmkrämpor
Betyder: befruktning
Betyder: tarmsköljning
Betyder: ägglossning
Betyder: sjukdom i sköldkörtlen
Betyder: vätskeansamling i kroppen
Betyder: led- och muskelspecialist
Betyder: rörelsespecialist
Betyder: apoteksutbildad
Betyder: litet blodkärl
Betyder: lungblåsa
Betyder: fotled
Betyder: halspulsåder
Betyder: hårsäck, småkörtel
Betyder: anhopning av nervceller
Betyder: moderkaka
Betyder: vårta
Betyder: körtel under urinblåsan
Betyder: mellangärde
Betyder: allergimedicin
Betyder: stödjande kroppsvävnad
Betyder: vävnadsvätska
Betyder: färgämne i huden
Betyder: avsöndringsvätska
Betyder: färgämne i blod
Betyder: febernedsättande medel
Betyder: äggviteämne
Betyder: protein i blodet
Betyder: kvicksilvermetall till tand
Betyder: läran om cancersjukdomar
Betyder: sjukdoms folkvanlighet
Betyder: nyföddas ångestskrik
Betyder: snedhet hos rygg
Betyder: Cowpers körtlar
Betyder: pung
Betyder: testikel
Betyder: bitestikel
Betyder: sädesledare
Betyder: sädesblåsan
Betyder: penisroten
Betyder: penis
Betyder: ollon
Betyder: förhud
Betyder: förhudssträngen
Betyder: äggstock
Betyder: äggledare
Betyder: livmoderhalsen
Betyder: vulva, yttre genitalier
Betyder: venusberg
Betyder: yttre blygdläppar
Betyder: inre blygdläppar
Betyder: yttre delen av klitoris
Betyder: hjärta
Betyder: njurbäcken
Betyder: njurbark
Betyder: njurmärg
Betyder: njurpyramider
Betyder: urinledare
Betyder: urinblåsa
Betyder: mannens urinrör
Betyder: kvinnans urinrör
Betyder: hypofysen
Betyder: hypofysens framlob
Betyder: hypofysens baklob
Betyder: sköldkörteln
Betyder: bisköldkörtlarna
Betyder: binjurarna
Betyder: bukspottkörtel
Betyder: langerhans cellöar
Betyder: olekranonbursit, studentarmbåge
Betyder: olekranonbursit
Betyder: naken
Betyder: liten kärna, kärnkropp
Betyder: virushämmande medel
Betyder: antal
Betyder: myntformad
Betyder: nackuppklarning
Betyder: giftermålsbenägenhet
Betyder: klavikel
Betyder: fractura claviculae
Betyder: neonatalperioden
Betyder: nattblindhet, försämrat mörkerseende
Betyder: nattvätning
Betyder: överhud, läderhud, underhud
Betyder: bubblor i underhuden
Betyder: förhornad hudtapp
Betyder: parasitangrepp på huden
Betyder: känselsinnet
Betyder: fostertalg
Betyder: valk, hudförhårdnad
Betyder: pricktest
Betyder: mänskligt insulin
Betyder: överarm, överarmsbenet
Betyder: skapula
Betyder: vätska
Betyder: ögonkammarvätskan
Betyder: vattenskräck, rädsla för vatten
Betyder: danssjuka, korea
Betyder: radioaktiv markör
Betyder: tandamalgam
Betyder: fettvävnad
Betyder: spyfobi, rädsla för uppkastningar och för att själv kräkas
Betyder: den gängse läkekonsten, den allmänt använda läkekonsten
Betyder: rädsla för att duscha, rädsla för att bada, rädsla för att tvätta sig
Betyder: rädsla för mörker
Betyder: rädsla för höga ljud
Betyder: acrofobi, rädsla för höjder, höjdskräck
Betyder: rädsla för öppna och höga höjder
Betyder: rädsla för att flyga
Betyder: rädsla för att flyga
Betyder: rädsla för att kräkas
Betyder: rädsla för vilda djur
Betyder: rädsla för att korsa vägar
Betyder: rädsla för sprutor, rädsla för injektioner
Betyder: rädsla för spetsiga föremål, spetsfobi
Betyder: rädsla för spetsiga föremål
Betyder: rädsla för katter, felinofobi, kattfobi
Betyder: rädsla för smärta
Betyder: rädsla för att köra bil
Betyder: rädsla för höga saker
Betyder: rädsla för att titta uppåt
Betyder: rädsla för blåst
Betyder: rädsla för män
Betyder: rädsla för blommor
Betyder: rädsla för bin
Betyder: rädsla för spindlar, arachnofobi, arachnefobi, spindelfobi
Betyder: rädsla för eld
Betyder: rädsla för blixtar, rädsla för stjärnor
Betyder: rädsla för flöjter
Betyder: rädsla för ensamhet
Betyder: rädsla för att flyga
Betyder: rädsla för baciller, rädsla för bakterier, rädsla för smitta, bakteriofobi
Betyder: rädsla för att falla
Betyder: rädsla för djup och avgrunder
Betyder: rädsla för ödlor
Betyder: rädsla för kräldjur
Betyder: rädsla för böcker
Betyder: rädsla för åska
Betyder: rädsla för paddor
Betyder: rädsla för vackra kvinnor
Betyder: rädsla för cancer, carcinomatofobi
Betyder: rädsla för speglar, rädsla för att se sin egen spegelbild
Betyder: rädsla för att dansa, charofobi
Betyder: rädsla för clowner
Betyder: rädsla för hundar, kynofobi
Betyder: rädsla för träd
Betyder: rädsla för att gå till skolan
Betyder: rädsla för att göra sig av med saker
Betyder: rädsla för skinn och uppstoppade djur
Betyder: rädsla för inbillad fulhet
Betyder: rädsla för olyckor
Betyder: rädsla för kyrkor
Betyder: rädsla för insekter
Betyder: rädsla för ensamhet och öde platser
Betyder: rädsla för arbete
Betyder: rädsla för fysisk kärlek
Betyder: rädsla för att rodna, erytrofobi, erytobfobi
Betyder: rädsla för fobier, rädd för att bli rädd, phobofobi
Betyder: rädsla för ljud, rädsla för högt tal
Betyder: rädsla för ljus
Betyder: rädsla för knän
Betyder: rädsla för att gå över en bro
Betyder: rädsla för att tala inför folk
Betyder: rädsla för skrivning och läsning
Betyder: rädsla för nakenhet
Betyder: rädsla för kvinnor
Betyder: rädsla för nöje
Betyder: rädsla för sol och solljus
Betyder: rädsla för blod, hemofobi
Betyder: rädsla för ormar
Betyder: rädsla för talet 666
Betyder: rädsla för hästar
Betyder: rädsla för långa ord
Betyder: rädsla för sömn och att somna
Betyder: rädsla för att bli sjuk
Betyder: rädsla för fiskar
Betyder: rädsla för myror och termiter
Betyder: rädsla för åska
Betyder: rädsla för rörelse
Betyder: rädsla för små utrymmen, rädsla för slutna utrymmen
Betyder: rädsla för att drabbas av stöld
Betyder: rädsla för knappar
Betyder: rädsla för färg
Betyder: rädsla för att tala inför andra
Betyder: rädsla för stormar och tornados
Betyder: rädsla för snören
Betyder: rädsla för ord
Betyder: rädsla för maskiner
Betyder: rädsla för möss och råttor
Betyder: rädsla för svampar och mögel
Betyder: rädsla för smuts och smitta
Betyder: rädsla för döden, rädsla för döda saker
Betyder: rädsla för nyheter
Betyder: rädsla för att vara utan mobiltelefonkontakt
Betyder: rädsla för mörker, skotofobi
Betyder: rädsla för folksamlingar
Betyder: rädsla för tandvård
Betyder: rädsla för att höra vissa namn eller ord
Betyder: rädsla för ormar
Betyder: rädsla för reptiler
Betyder: rädsla för fåglar
Betyder: rädsla för kroppslukt
Betyder: rädsla för en speciell lukt, rädsla för starka lukter, aerofobi
Betyder: rädsla för allt
Betyder: rädsla för fredagen den 13e
Betyder: rädsla för löss
Betyder: rädsla för dockor
Betyder: rädsla för barn
Betyder: rädsla för fattigdom
Betyder: rädsla för att svälja
Betyder: rädsla för kvävningar
Betyder: rädsla för skägg
Betyder: rädsla för eld
Betyder: rädsla för skolan
Betyder: rädsla för maskar
Betyder: rädsla för att skriva när andra ser på
Betyder: rädsla för hajar
Betyder: rädsla för att bli iakttagen
Betyder: rädsla för sociala situationer
Betyder: rädsla för speglar, rädsla för den egna spegelbilden
Betyder: rädsla för spermier
Betyder: rädsla för getingar
Betyder: rädsla för att bli levande begravd
Betyder: rädsla för maskiner
Betyder: rädsla för siffran 4
Betyder: rädsla för mörkt djupt havs eller sjöområde
Betyder: rädsla för döden
Betyder: rädsla för teaterbesök
Betyder: rädsla för operationer
Betyder: rädsla för talet 13
Betyder: rädsla för medicinska ingrepp med sprutor
Betyder: rädsla för hål
Betyder: ångest över kroppsvikten
Betyder: rädsla för färgen gul
Betyder: rädsla för djur
Betyder: frånvaro av luktsinne, luktbortfall