Synonymerna.se logotyp
 
Synonymerna.se/Ordlistor/Ordlista: Floristik

Ordlista över floristikterminologi

Här nedan har vi sammanställt en lista över vetenskapligt namn som används inom floristiken och floristikterminologin.

Betyder: åkerfräken
Betyder: skogsfräken
Betyder: sjöfräken
Betyder: skavfräken
Betyder: ormtunga
Betyder: stensöta
Betyder: örnbräken
Betyder: majbräken
Betyder: ekbräken
Betyder: träjon
Betyder: skogsbräken
Betyder: tall
Betyder: contortatall
Betyder: lärk
Betyder: gran
Betyder: en
Betyder: idegran
Betyder: vit näckros
Betyder: gul näckros
Betyder: andmat
Betyder: ormbär
Betyder: nattviol
Betyder: flugblomster
Betyder: tvåblad
Betyder: svärdslilja
Betyder: gräslök
Betyder: sparris
Betyder: getrams
Betyder: liljekonvalj
Betyder: ekorrbär
Betyder: veketåg
Betyder: knippfryle
Betyder: vårfryle
Betyder: skogssäv
Betyder: säv
Betyder: blåsäv
Betyder: ängsull
Betyder: tuvull
Betyder: vispstarr
Betyder: grusstarr
Betyder: flaskstarr
Betyder: blekstarr
Betyder: hirsstarr
Betyder: slankstarr
Betyder: vass
Betyder: rörflen
Betyder: vårbrodd
Betyder: hässlebrodd
Betyder: timotej
Betyder: ängskavle
Betyder: rödven
Betyder: piprör
Betyder: kruståtel
Betyder: tuvtåtel
Betyder: ängshavre
Betyder: knylhavre
Betyder: älväxing
Betyder: bergsslok
Betyder: blåtåtel
Betyder: darrgräs
Betyder: hundäxing
Betyder: vitgröe
Betyder: ängsgröe
Betyder: lundgröe
Betyder: fårsvingel
Betyder: rödsvingel
Betyder: ängssvingel
Betyder: kvickrot
Betyder: skelört
Betyder: jordrök
Betyder: blek jordrök
Betyder: berberis
Betyder: revsmörblomma
Betyder: smörblomma
Betyder: vitsippa
Betyder: blåsippa
Betyder: trolldruva
Betyder: krusbär
Betyder: måbär
Betyder: kärleksört
Betyder: gul fetknopp
Betyder: vit fetknopp
Betyder: gulvial
Betyder: vårärt
Betyder: kråkvicker
Betyder: skogsvicker
Betyder: häckvicker
Betyder: käringtand
Betyder: blålusern
Betyder: gullusern
Betyder: grönlusern
Betyder: humlelusern
Betyder: alsikeklöver
Betyder: vitklöver
Betyder: backklöver
Betyder: skogsklöver
Betyder: rödklöver
Betyder: jungfrulin
Betyder: vildapel
Betyder: äpple
Betyder: oxel
Betyder: rönn
Betyder: hagtorn
Betyder: slån
Betyder: plommon
Betyder: sötkörsbär
Betyder: hägg
Betyder: daggkåpa
Betyder: femfingerört
Betyder: blodrot
Betyder: revfingerört
Betyder: gåsört
Betyder: smultron
Betyder: humleblomster
Betyder: nejlikrot
Betyder: stenbär
Betyder: hallon
Betyder: blåhallon
Betyder: nyponros
Betyder: hartsros
Betyder: älggräs
Betyder: brudbröd
Betyder: havtorn
Betyder: getapel
Betyder: brakved
Betyder: alm
Betyder: humle
Betyder: brännässla
Betyder: bok
Betyder: ek
Betyder: vårtbjörk
Betyder: glasbjörk
Betyder: klibbal
Betyder: stinknäva
Betyder: lönn
Betyder: hästkastanj
Betyder: lind
Betyder: solvända
Betyder: löktrav
Betyder: pepparrot
Betyder: lomme
Betyder: penningört
Betyder: ryssgubbe
Betyder: trampört
Betyder: ormrot
Betyder: åkerbinda
Betyder: bergssyra
Betyder: ängssyra
Betyder: gårdskräppa
Betyder: krusskräppa
Betyder: tjärblomster
Betyder: backnejlika
Betyder: våtarv
Betyder: hönsarv
Betyder: svinmålla
Betyder: gullviva
Betyder: majviva
Betyder: skogsstjärna
Betyder: strandkrypa
Betyder: vitpyrola
Betyder: lingon
Betyder: odon
Betyder: tranbär
Betyder: ljung
Betyder: rosling
Betyder: skvattram
Betyder: vitmåra
Betyder: gulmåra
Betyder: stormåra
Betyder: vattenmåra
Betyder: snärjmåra
Betyder: tulkört
Betyder: åkervinda
Betyder: besksöta
Betyder: ask
Betyder: groblad
Betyder: rödkämpar
Betyder: svartkämpar
Betyder: ärenpris
Betyder: teveronika
Betyder: flenört
Betyder: strandmynta
Betyder: backtimjan
Betyder: brunört
Betyder: vitplister
Betyder: ängskovall
Betyder: skogskovall
Betyder: lundkovall
Betyder: ängsskallra
Betyder: stor blåklocka
Betyder: ullig kardborre
Betyder: åkertistel
Betyder: röllika
Betyder: baldersbrå
Betyder: kamomill
Betyder: gatkamomill
Betyder: prästkrage
Betyder: gråbo
Betyder: malört
Betyder: korsört
Betyder: klibbkorsört
Betyder: hästhov
Betyder: kattfot
Betyder: tusensköna
Betyder: ängshaverrot
Betyder: ogräsmaskros
Betyder: slåtterfibbla
Betyder: gråfibbla
Betyder: skogsfibblor
Betyder: skogssallat
Betyder: harkål
Betyder: fläder
Betyder: druvfläder
Betyder: olvon
Betyder: skogstry
Betyder: hundloka
Betyder: kummin
Betyder: kirskål
Betyder: sårläka
Betyder: kvastmossa
Betyder: husmossa
Betyder: väggmossa
Betyder: björnmossa
Betyder: kammossa
Betyder: vitmossa
Betyder: islandslav
Betyder: gulvit renlav
Betyder: grå renlav
Betyder: fönsterlav
Betyder: blåslav
Betyder: färglav