Synonymerna.se logotyp

Uppslagsord: majoritetsprincip

Majoritetsprincipen är en princip som används då ett kollektiv skall fatta ett beslut, där det beslut som får flest röster gäller som slutgiltigt beslut.

Texten uppdaterades senast 2016-08-26

Engelsk översättning av majoritetsprincip

  • majority rule

Exempelmeningar för ordet majoritetsprincip

Här nedan kan du se några exempel på hur ordet majoritetsprincip kan användas.

  1. De flesta som ställs inför denna fråga tänker nog på val enligt det som kallas majoritetsprincip, dvs. att det alternativ som stöds av flest människor är det bästa alternativet.
  2. Om inte allas röster är lika mycket värda kan inte längre begreppet majoritetsprincip användas.
  3. Det visade sig att orsaken var att den ekonomiska eliten var orolig för konsekvenserna av en alltför vidsträckt majoritetsprincip.
  4. majoritetsprincipen innebär att det förslag som får flest röster vinner en omröstning, den används bland annat i de allmänna valen och när politikerna fattar beslut i riksdagen.
Exempelmeningarna är till största del egenförfattade, men även källor som till exempel dagstidningar och böcker har använts som inspiration.

Mer information om ordet majoritetsprincip

Grundpoäng för ordet majoritetsprincip i olika ordspel