Synonymerna.se logotyp

Uppslagsord: genusvetenskap

Genusvetenskap är benämningen för den akademiska disciplin vars huvudfokus är att kartlägga samt analysera vilken roll kön och genus spelar i samhället. Inom ämnet kan även andra frågor, om t.ex. sexualitet, klass samt etnicitet, studeras i form av dess uttryck som för olika typer av maktförhållanden.

Texten uppdaterades senast 2018-03-20

Engelsk översättning av genusvetenskap

  • gender studies

Exempelmeningar för ordet genusvetenskap

Här nedan kan du se några exempel på hur ordet genusvetenskap kan användas.

  1. När det kommer till den vetenskapliga diskursen har idag namnet genusvetenskap (gender studies) blivit allt mer utbrett och använt.
  2. Detta är någonting som forskare vid Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet påpekar är oerhört viktigt.
  3. Under mina år på universitetet studerade jag bland annat kreativt skrivande, grekisk filosofi samt ett antal kurser i genusvetenskap.
Exempelmeningarna är till största del egenförfattade, men även källor som till exempel dagstidningar och böcker har använts som inspiration.

Mer information om ordet genusvetenskap

Grundpoäng för ordet genusvetenskap i olika ordspel