Synonymerna.se logotyp

Uppslagsord: ekodukt

En ekodukt är en slags bro som förenar eller håller ihop två separata ekosystemen på ömse sidor om en väg, och gör det möjligt för vilda djur att passera.

Texten uppdaterades senast 2017-12-30

Mer information om ordet ekodukt

Grundpoäng för ordet ekodukt i olika ordspel