Synonymerna.se logotyp
 

Dagens ord den 21 december 2023: relief

Varje dag väljer vi ut ett ord som vi dubbar till "dagens ord", och här kan du läsa mer om dagens ord den 21 december 2023.

Det utvalda ordet denna dag är: relief.


Synonymer till relief

En sak som säger ganska mycket om ett ord är dess synonymer, och några exempel på synonymer till ordet relief är: utstickande bild.

Synonymerna är hämtade från vår databas, så kolla gärna in på ordets huvud-sida på vår sajt för att hitta fler synonymer till relief.


Exempel på hur relief kan användas

Här nedan följer några exempel på hur ordet "relief" kan användas när man använder det rent språkligt, eller i en text. Meningarna är hämtade från sajten I en mening, klicka dig gärna vidare in på ordets sida där för att se fler exempel på relief i en mening.

  1. På västsidan finns också ett kors i försänkt relief i muren, i samma vita färg som resten av kyrkans yttermurar.  
  2. Fasadens storform avslutas med ett triangulärt pediment som hyser det av tvenne lejon hållna Huset Savojens vapen i relief.  
  3. På fasadens krönande pediment står fyra urnor med eldsflammor och i mitten ses en relief föreställande ett bevingat timglas.  
  4. På en av pelarna i anknytning till dopfunten hänger en relief av ek, Tre konungars tillbedjan, snidad av David Wretling 1955.  
  5. Kolonnernas kapitäler var dekorerade med en ormbunksliknande relief, medan kornisherna var huggna som tre sammanflätade delar.  

Denna sida uppdaterades senast 2023-12-21


Här kan du hitta listan med alla ord som har valts ut till dagens ord tidigare: Alla "Dagens ord".