Synonymerna.se logotyp
 

Dagens ord den 20 juni 2023: basala

Varje dag väljer vi ut ett ord som vi dubbar till "dagens ord", och här kan du läsa mer om dagens ord den 20 juni 2023.

Det utvalda ordet denna dag är: basala.


Synonymer till basala

En sak som säger ganska mycket om ett ord är dess synonymer, och några exempel på synonymer till ordet basala är: grundläggande, fundamentala.

Synonymerna är hämtade från vår databas, så kolla gärna in på ordets huvud-sida på vår sajt för att hitta fler synonymer till basala.


Exempel på hur basala kan användas

Här nedan följer några exempel på hur ordet "basala" kan användas när man använder det rent språkligt, eller i en text. Meningarna är hämtade från sajten I en mening, klicka dig gärna vidare in på ordets sida där för att se fler exempel på basala i en mening.

  1. De flesta lever i fattigdom med bristfällig tillgdång till basala förnödenheter som mat, sjukvård och rinnande vatten.  
  2. Den basala metoden för att förhindra ett krig på den koreanska halvön är att Nordkorea har en kärnvapenarsenal som är avskräckande.  
  3. Hon pekar på att it-säkerheten främst måste stärkas, men även basala saker som lås och larm måste ses över på företag och myndigheter.  
  4. Antalet mexikaner som lever i extrem fattigdom, och som inte kan köpa ens de mest basala förnödenheter, är 7,6 procent av befolkningen.  
  5. Då var majoriteten av nötkreaturen så magra att deras muskler brutits ner för att de skulle kunna upprätthålla basala kroppsfunktioner.  

Denna sida uppdaterades senast 2023-06-20


Här kan du hitta listan med alla ord som har valts ut till dagens ord tidigare: Alla "Dagens ord".