Synonymerna.se logotyp
 

Sök svenska synonymer

Här kan du snabbt, enkelt och gratis söka efter synonymer till svenska ord, skriv bara i sökrutan ovan så kommer synonymer till ditt sökord att ploppa upp på en gång! :)

Synonymer är ord som kan användas för att ersätta andra ord, det vill säga ord med samma betydelse (eller snarlik betydelse) som det ord det ersätter. Själva ordet synonym är en sammansättning av två grekiska ord, syn som betyder samman och onoma som betyder namn. Användning av synonymer gör att texter eller tal blir mer varierande och får en annan nyans. Synonymer har även en stark retorisk anknytning, då de formar talet eller texten för att frambringa ett starkare välbehag hos lyssnaren eller läsaren, och därmed få en större retorisk effekt.

Senast visade orden

förespråkare | åtagande | gjort | högt i tak | dogm | gyro | matat | kumulativ | cancellerad | isvatten | flak | arbetsuppgift | prejudicerande | klagovisa | p.g.a. | saker | slå med lie | aktör | reson | blåsning | framhåller | genomgå kirurgisk operation | snurrande hjulanordning | blåbrun | Aun | dunstar bort | tyg med metalltrådar | kortkort | över | strålning | ajour | prylar | kommer till | förtecken | attrahera | i hemlighet | så split | andel | inte ha alla bestick i lådan | gå hädan | eror | långt steg | göra ett klipp | blomstjälk | biljonprefix | jolly roger | oförutsedd | rusade | stolta traditioner | säga ifrån på skarpen